Me säit, er machi eischter was er will
De luunisch Früeligsmonet, de April
Jetz ischs doch grad no heiss gsii, wi im Summer
Und ales schtaht im Bluëscht, das macht is Chummer
Dèè Schturz vom Thermometer isch jetz zvil

Sit sibe Täg scho chalte Wind und nass
Me bliibt im Huus und schickt kän Hund uf d Gass
De Ofe muës sich nomal rächt la füüre
Dass uf de Chouscht am Gsäss magsch d Wärmi gschpüre
Am Sunntig bliibsch dihei und machsch en Jass

Jetz gsehn i grad, dass s dicki Flocke schneït
De Wätterfrosch isch nöd uf d Nase gheït
Er hät scho geschter gsäit, me sell am Morge
Di heikle Pflänzli gschiider guët versorge
Es gèbi Froscht, s wǖǖrd eim susch nöd verzeïht

Dè Schnee, jetz im April, seïg ganz normal
Di neue Hüüfe i de Berge zwar fatal
Me dȫȫrf d Lawinegfahr nöd underschätze
Doch gèèbs im Gwülch glii wieder blaui Fätze
Ja luëg, scho druckt en neue Suneschtrahl